01/05/11

TRAILER Tu mateix

Les relacions familiars dibuixen les persones a mesura que passen els anys: ens defineixen, ens contradiuen, ens allunyen i ens apropen al que som. Vols tenir l'oportunitat d'escoltar tot allò que t'has callat?

28/04/10

CAPITOL 1 - Pares i Filles -

La relació entre pares i filles sempre ha sigut complicada, els tòpics, la diferencia de sexes i el pas a la maduresa de les filles habitualment comporten conflictes. Quantes filles segueixen buscant un pare? Quantes el tenen idealitzat? Quants pares segueixen veient a les seves filles com si encara no fossin dones?

27/04/10

CAPITOL 2 - Pares i Fills -

En les relacions entre pares i fills hi ha sempre problemes de comunicació. La competència, la dificultat de mostrar les emocions i la necessitat de reconeixement no explícit sol comportar conflictes. Quants pares volen que els seus fills segueixin els seus passos? Es pot estimar un fill si no el valores? Quina es la funció d'un pare que ja ha deixat de ser un referent?

26/04/10

CAPITOL 3 - Germans -

La relació entre germans es sempre una relació de compromís. Comunicar-se  de manera igualitària amb algú amb qui comparteixes tanta intimitat es sempre una tasca difícil. Els germans son una font d'admiració, de decepció i de competència. Quants germans veuen a l'altre com un amic imposat? Fins a quin punt la diferència en la forma d'educar als fills provoca conflictes entre ells? Quants germans petits veuen al gran com un referent? Què implica ser el gran?

25/04/10

CAPITOL 4 - Mares i Filles -

Les relacions entre mares i filles son sovint explosives i directes. La facilitat per mostrar i entendre les emocions de l'altre, el canvi generacional associat a l'emancipació de la dona i a la pressió social del que s'espera d'elles sempre comporta conflictes. Quina funció estan portant a terme les mares en les famílies d'avui? Quins valors veuen les filles en les seves mares que volen imitar? Que espera una filla emancipada de la seva mare? I si es a la inversa?

Pàgina 1 de 3


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl